Alhaji Waziri Oshomah - Vol. 1

Alhaji Waziri Oshomah

Alhaji Waziri Oshomah - Vol. 1

A1 Forgive Them Oh God Amin – Amin

A2 Emoi Khakiegwi Aghumheile

B1 Igwegi Baba

B2 Iyuchele Opomumhe